Pääsuunnittelu

Laki velvoittaa hyvää rakennustapaa ja edellyttää rakennushankkeen suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta vastaavan henkilön, eli pääsuunnittelijan valitsemista.

Pääsuunnittelija varmistaa rakennussuunnitelman laillisuuden

Vastuullinen pääsuunnittelija takaa, että rakennussuunnitelma ja projektin muut rakennustekniset suunnitelmat täyttävät lain asettamat vaatimukset.

Pääsuunnittelijana saa toimia vain kunnallisen rakennusvalvonnan määrittämä taho, ja pätevyysvaatimukset koostuvat useista eri pätevyys-, koulutus-, työkokemus- ja lausuntovaatimuksista. Enrakin kautta saat luotettavan ja vastuullisen pääsuunnittelijan niin uudisrakentamiseen kuin esim. omakotitalon laajennusprojektiisi.

Pääsuunnittelijan vastuualueet

  • Rakennussuunnittelun kokonaisuus
  • Suunnitelmien lainmukaisuus
  • Suunnitelmien yhteensopivuus
  • Erityisalojen asiantuntevuus
  • Rakennuslupaehtojen noudattaminen
  • Suunnittelun koordinointi

“Rakentamista koskeva suunnitelma on laadittava siten, että se täyttää tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset.”

Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta – 120 §

Mitä pääsuunnittelija käytännössä tekee?

Pääsuunnittelija vastaa rakennussuunnittelun kokonaisuudesta ja suunnitelmien lainmukaisuudesta kommunikoiden muiden suunnittelijoiden kanssa ja ohjaten heidän työtänsä. Pääsuunnittelijan rooli sisältää jo lain myötä paljon vastuuta, siksi valintaa ei kannata tehdä hätiköiden eikä kiireessä.

Ota yhteyttä meihin ja kerromme lisää rakennussuunnittelun prosessista kokonaisuudessaan sekä pääsuunnittelijan rooleista.

Lauri Pellinen - Enrak Oy

Lauri Pellinen

Toimitusjohtaja

050 411 3439
lauri.pellinen@enrak.fi

Pienrakentamisen suunnittelupalvelut, luvat ja todistukset.

Suunnittelupalvelumme kattavat kaikki rakentamisen teknisen suunnittelun osa-alueet; toimimme halutessasi projektisi kokonaisvaltaisena teknisenä suunnittelijana tai voimme vastata vain tietystä osa-alueesta.

Toteutamme kattavat rakennustyöt sekä vastaavan työnjohdon palvelut Etelä-Karjalan alueella. Rakentamisen suunnittelussa toimimme apunasi rakennusprojektin sijainnista riippumatta!