Energiatodistus ja energiaselvitys

Nykyinen energiatodistuslaki velvoittaa vuonna 1980 ja sen jälkeen rakennetuilta taloilta energiatodistuksen myymisen ja vuokraamisen yhteydessä. Energiatodistus on voimassa kymmenen vuotta.

Energiatodistus on energiatehokkuudesta kertova raportti, joka kertoo asumiskohteen energiakulutuksen tason.

Energiatehokkuuslaskemissa huomioidaan mm. rakennuksen rakenteet sekä tehokkuuteen liittyvät ominaisuudet kuten lämmitysmuoto, ikkunoiden rakenne ja ilmanvaihto. Myös näitä osa-alueita parantamalla energiatehokkuutta saadaan nostettua. Raportti ei huomioi asukkaiden energiakulutusta.

Todistukseen kuitenkin lisätään myös toteutuneita kulutustietoja, mikäli asukkaat ovat niitä taltioineet. Tällöin omistaja voi omilla käyttötottumuksillaan osoittaa talonsa todellisen energiankulutuksen. Useasti laskennallinen, standardikäytön mukainen energiankulutus, on todellista suurempi.

Energiatodistus on voimassa kymmenen vuotta ja sen voi tehdä ainoastaan rekisteröity ja pätevöitynyt henkilö.

Energiatodistus

  • V. 1980 ja sen jälkeen rakennetut talot
  • Voimassa kymmenen vuotta
  • Laatiminen vaatii pätevyyden

Energiaselvitys

  • Energiatodistus
  • E-lukulaskelma
  • Tasauslaskelma

“Rakennuksen omistaja vastaa siitä, että rakennuksen energiatodistus hankitaan ja että sitä tai siinä olevia tietoja käytetään tässä laissa säädetyissä tilanteissa, ellei asiasta erikseen toisin säädetä.”

Laki rakennuksen energiatodistuksesta – 2 §

Energiatodistus vai energiaselvitys?

Energiatodistus on osa energiaselvitystä, joka on liitettävä rakennuslupahakemuksen yhteyteen ja on pakollinen kaikille uudisrakennuksille, joille haetaan rakennuslupaa muutamin poikkeuksin.

Energiaselvitys sisältää energiatodistuksen, E-lukulaskelman ja tasauslaskelman. Energiaselvitystä ei vaadita rakennuksiin, joiden pinta-ala on enintään 50 neliötä eikä teollisuus- ja korjaamorakennuksiin.

Kysy lisätietoja ja tarjous energiatodistuksesta tai -selvityksestä!

Lauri Pellinen - Enrak Oy

Lauri Pellinen

Toimitusjohtaja

050 411 3439
lauri.pellinen@enrak.fi

Pienrakentamisen suunnittelupalvelut, luvat ja todistukset.

Suunnittelupalvelumme kattavat kaikki rakentamisen teknisen suunnittelun osa-alueet; toimimme halutessasi projektisi kokonaisvaltaisena teknisenä suunnittelijana tai voimme vastata vain tietystä osa-alueesta.

Toteutamme kattavat rakennustyöt sekä vastaavan työnjohdon palvelut Etelä-Karjalan alueella. Rakentamisen suunnittelussa toimimme apunasi rakennusprojektin sijainnista riippumatta!